X
تبلیغات
آکادمی روانشناسی بالینی

سمینار یک روزه اختلال بیش فعالی- نقص توجه بزرگسالی

25 اردیبهشت ماه 1393

بیمارستان روزبه- ثبت نام از طریق سایت آموزش مداوم (کلیک کنید) یا در روز سمینار

ساعت

عنوان سخنرانی

نام و نام خانوادگی سخنران

تخصص سخنران

8:30 8:00

شروع ثبت نام و افتتاحیه

9:15 8:30

کلیات ADHD و شناخت مدل های مفهومی

دکتر جواد علاقبندراد

روانپزشک

9:45 9:15

ارزیابی بالینی در اختلال بیش فعالی و کم تمرکزی

دکتر زهرا شهریور

روانپزشک

10:15 9:45

استراحت و  پذیرایی

10:45 10:15

ارزیابی و آزمون های تشخیصی

دکتر رزیتا داوری

روانپزشک

11:15 10:45

دارو درمانی

دکتر غزال زاهد

روانپزشک

11:45 11:15

کاربرد CBT در درمان ADHD

دکتر ابوالفضل محمدی

روانشناس

13:00 11:45

نهار و پذیرایی

13:45 13:00

کاربرد Coaching در درمان ADHD

دکتر والنتین آرتونیان

روانپزشک

14:30 13:45

تشخیص افتراقی و بیماری های همراه اختلال بیش فعالی و کم تمرکزی

دکتر الهام شیرازی

روانپزشک

15:00 14:30

فیلم آموزشی بارکلی با عنوانInhibition &Time perception

16:00 15:00

معرفی بیمار

 

+ نوشته شده توسط محمدی در دوشنبه 1 اردیبهشت1393 و ساعت 14 |

دومین سمینار سراسری موج سوم رفتاردرمانی شناختی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پزشکی، آمفي تئاتر مركزي

10 و 11 ارديبهشت 1393

ثبت نام در محل برگزاری یا از طریق سایت آموزش مداوم

روز اول

ساعت

موضوع

سخنران

تخصص

15/8  - 8

تلاوت کلام الله و سرود جمهوری اسلامی ایران

30/8 -  15/8

خوش آمدگویی معاونت آموزشی

دکتر رزاقي

معاونت آموزشی دانشگاه

40/8- 30/8

سخنرانی دبیر علمی کنفرانس

دکتر عبدالله امیدی

روانشناسی بالینی

10/9  -  40/8

فرزندپروري ذهن‌آگاهانه

دکتر فاطمه زرگر

روانشناسی بالینی

10 10/9

شادي اصيل در خانواده از ديدگاه ACT

دكتر محمدرضا عابدي

روانشناسی بالینی

30/10 10

خيانت‌ و پذيرش!!

دکتر حسن حمیدپور

روانشناسی بالینی

11 30/10

استراحت و پذیرایی

45/11- 11

تنظيم هيجان در خانواده

دکتر حمید یعقوبی

روانشناسی بالینی

30/12 45/11

كاربرد فراشناخت درماني در كاهش كشمكش زوجين

دكتر بهروز دولتشاهي

روانشناسی بالینی

12:30-13:30

پانل: دكتر عابدي، دكتر دولتشاهي، دكتر يعقوبي، دکتر حميدپور، دکتر زرگر

14-13

نماز و ناهار

روز دوم

45/8 - 8

درمانهاي مبتني بر پذيرش در زوجين

دکتر عبدالله امیدی

روانشناسی بالینی

30/9 45/8

فراتشخيص- تجربه آزار در خانواده به عنوان عامل خطر بيماريهاي رواني

دکتر پروانه محمدخانی

روانشناسی بالینی

30/9 -15/10

زوج درماني رفتاري يكپارچه‌نگر

دکتر ابوالفضل محمدی

روانشناسی بالینی

11-15/10

مداخلات مبتني بر حضورذهن در نوجوانان

دكتر ربابه نوري

روانشناسی بالینی

30/11-11

استراحت و پذیرایی

15/12-30/10

نقش پذيرش در كاهش كمال‌گرايي والدين نسبت به فرزندان

دکتر حمید پورشریفی

روانشناسی سلامت

13-12

پانل: دکتر پورشریفی، دکتر نوري، دکتر امیدی، دکتر محمدخانی، دكتر محمدي

14 - 13

نماز و ناهار

15 - 14

اختتامیه

+ نوشته شده توسط محمدی در دوشنبه 1 اردیبهشت1393 و ساعت 12 |
برای اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید.
+ نوشته شده توسط محمدی در سه شنبه 26 فروردین1393 و ساعت 10 |
برای اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید.

+ نوشته شده توسط محمدی در سه شنبه 26 فروردین1393 و ساعت 10 |

به استحضار جامعه روانشناسی و مشاوره کشور می رساند انجمن روانشناسی ایران با همراهی انجمن  مشاوره ایران، انجمن روانشناسی بالینی ایران، انجمن روانشناسی اجتماعی ایران و انجمن روانشناسی سلامت ایران و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی ترتیبی اتخاذ کرده اند که روانشناسان و مشاوران کشور روز پنجشنبه 28 فروردین ساعت 9 صبح در خانه اندیشمندان واقع در تهران- خیابان استاد نجات الهی (ویلا) دیدار نوروزی داشته باشند. در بخشی از این دیدار از برخی از پیشکسوتان روانشناسی و مشاوره تقدیر به عمل خواهد آمد.
+ نوشته شده توسط محمدی در سه شنبه 26 فروردین1393 و ساعت 9 |

دكتر محمداربابي، دانشيار گروه روان پزشكي، روز سه شنبه 26 فروردين ماه ساعت 11:30 در بيمارستان روزبه سخنراني خواهند كرد.

به گزارش روابط عمومي بيمارستان روزبه، دکتر محمد اربابی در اين جلسه به بررسي عوامل مؤثر در شكل گيري رفتار از جمله مؤلفه هاي اجتماعي و انتشار يك رفتار در جامعه خواهند پرداخت و ضمن بررسي عوامل مؤثر در رفتارهاي خودكار، مشكلات روانپزشكي همچون خودكشي و سوءمصرف مواد در جامعه و چگونگي مداخله در كاهش رفتارهاي ناسالم در اجتماع را به بحث خواهند گذاشت.

حضور علاقمندان به برنامه هاي علمي دراين جلسه باعث هر چه پربارتر برگزار شدن اين نشست علمي كه با حضور اساتيد، دستياران و دانشجويان روان پزشكي برگزار مي شود، خواهد شد.

+ نوشته شده توسط محمدی در دوشنبه 25 فروردین1393 و ساعت 12 |

الف. آمارها نشان می‌دهد در 9 ماه ابتدایی سال ۹۲ روزی بیش از ۱۱ نفر در کشور خودکشی کرده‌اند. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور در ۹ ماهه سال گذشته ۳۱۲۵ نفر خودکشی کرده‌اند. از میان این افراد، ۹۸۲ تن زن و ۲۱۴۳ تن مرد بوده‌اند. بر همین اساس در مدت مشابه سال ۹۱ نیز ۲۷۴۰ تن به علت آنچه که پزشکی قانونی آن را خودکشی تشخیص داده بود، جان خود را از دست داده‌اند.

در سال ۹۱، از کل مرگ‌های مشکوک به خودکشی در کشور، بیشترین موارد خودکشی در گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال ثبت شده است که ۲۸.۲ درصد از کل موارد خودکشی این سال‌ها را در بر می‌گیرد و پس از آن گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال با ۲۲.۲ درصد، ۲۵ تا ۲۹ سال با ۱۷.۶ درصد، بالای ۵۰ سال با ۱۲.۹ درصد، ۴۰ تا ۴۹ سال با ۱۱.۱ درصد و زیر ۱۸ سال با ۷.۹ درصد به ترتیب بیشترین موارد خودکشی را به خود اختصاص داده‌اند.

ایران در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدﮐﺸﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻰ از اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎر رﺗﺒﻪ ۴۸ و ﺑﺮﺧﻰ دﯾﮕﺮ رﺗﺒﻪ ۵۸ را دارد اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ‌ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﻰ در اﯾﺮان را ﺳﻪ در ۱۰۰ ﻫﺰار ﺑﺮای زﻧﺎن و ﯾﮏ در ۱۰۰ ﻫﺰار ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻧﺸﺎن ﻣﻰ‌دﻫﺪ، ﺷﻮاﻫﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﻰ‌داﻧﺪ.

میزان خودکشی در سال ۱۳۶۳ برابر ۳/۱ در صد هزار نفر بود، در اوایل انقلاب هم میزان خودکشی بسیار کم بود، اکنون آمارهایی وجود دارد که حاکی از آنکه سالیانه ۵ تا ۷ هزار نفر از طریق خودکشی جان خود را می‌گیرند که نیمی از آنها در شهرهای بزرگ، یک‌چهارم در شهرهای کوچک و متوسط و بقیه در روستاها اتفاق می‌افتد.

بررسی آمار اقدام به خودکشی طی ۱۵ سال اخیر نشان می‌دهد که خودکشی در میان ۱۸ تا ۲۴ ساله‌ها بیشتر است.  در ایران مطالعه‌ دقیقی در مورد خودکشی صورت نگرفته است زیرا آمار پزشکی قانونی گویا نیست و بسیاری از افراد، خودکشی افراد خانواده‌ خود را ننگ و بی‌آبرویی تلقی کرده و از افشای آن خودداری می‌کنند.

+ نوشته شده توسط محمدی در شنبه 23 فروردین1393 و ساعت 14 |

عصر ایران: معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: از امسال پذیرش دانشجو در دوره دکترای پژوهش محور فقط از طریق آزمون نیمه متمرکز دکتری صورت گرفته و پذیرش دانشجوی دکترای پژوهش محور از طریق سامانه سازمان امور دانشجویان بدون کنکور لغو شد.

دکتر وحید احمدی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت پذیرش دانشجو در دوره دکترای پژوهش محور گفت: اصلاح نهایی آیین نامه دوره دکترای پژوهش محور در پروسه کار قرار دارد ولی برای سال جاری  تصمیم گیری در این رابطه صورت گرفته است.

وی ادامه داد: از این پس مقرر شد تمام دانشجویان متقاضی دکترای پژوهش محور از آزمون نیمه متمرکز دکتری انتخاب شوند و پذیرش دانشجوی دکترای پژوهش محور از طریق سامانه سازمان امور دانشجویان که دانشجو با ارایه درخواست و بدون کنکور و تنها با ارزیابی پذیرش می شد، لغو شود.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم افزود: از این پس پروسه تعیین پروژه نیز بدین فرم خواهد بود که طبق روال گذشته ظرفیت ها به دانشگاه‌ها پژوهشگاه‌ها و مراکز متقاضی ارایه می شود و براساس آیین نامه کلی دکترای پژوهش محور، متقاضیان از آزمون نیمه متمرکز دکتری انتخاب می شوند.

وی در خصوص اینکه آیا مراکز پذیرنده دانشجویان دوره دکترای پژوهش محور که به شیوه قبل دانشجو پذیرش کرده و مشکل ایجاد کرده بودند مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت، گفت: این دانشگاه‌ها  ارزیابی و بررسی می شوند تا مقررات کامل این دوره را به طور کامل رعایت کنند.

+ نوشته شده توسط محمدی در شنبه 23 فروردین1393 و ساعت 14 |

گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند:

سمینار یک روزه اختلال بیش فعالی- نقص توجه بزرگسالی:

"آنچه هر متخصصی باید بداند"

25 اردیبهشت ماه 1393

بیمارستان روزبه 

دارای امتیاز بازآموزی از وزارت بهداشت و سازمان نظام روانشناسی

اطلاعات ثبت نام بزودی اعلام خواهد شد.


+ نوشته شده توسط محمدی در دوشنبه 18 فروردین1393 و ساعت 11 |


گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار می کند:

دومین سمینار موج سوم درمانهای شناختی رفتاری

10 و 11 اردیبهشت ماه 1393

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دارای امتیاز بازآموزی از وزارت بهداشت و سازمان نظام روانشناسی

 

+ نوشته شده توسط محمدی در یکشنبه 17 فروردین1393 و ساعت 13 |